Omdat vertrouwen niet vanzelfsprekend is

Vertrouwen dat iets is wat het zou moeten zijn. Conformiteitsbeoordeling is bedoeld om dat vertrouwen te geven. Dat een product écht aan alle veiligheidseisen voldoet. Dat een proces altijd tot goed resultaten leidt. En dat een (management)systeem écht bijdraagt aan het behalen van doelstellingen.

Het managen van conformiteitsbeoordeling is niet eenvoudig.

Compliance management of kwaliteitsmanagement?

Binnen conformiteitsbeoordelende instellingen worden ze nog wel eens op één hoop gegooid. Niet geheel onbegrijpelijk. De regels waaraan moet worden voldaan zijn bedoeld om de klant zekerheid te geven. Maar alleen aan de 'regeltjes' voldoen is niet per se voldoende voor tevreden klanten.

Conformiteitsbeoordeling valt ook simpelweg ook gewoon onder 'dienstverlening'. Met alle verwachtingen die klanten daarbij mogen hebben.

Accreditatie een hoop gedoe?

Als het gaat om vertrouwen, dan weegt de conclusie van een onafhankelijke derde zwaar. Ook het proces van conformiteitsbeoordeling moet betrouwbaar zijn. Accreditatie is niet meer dan vanzelfsprekend. Omdat het leidt tot exponentiële toename van het vertrouwen in de uitkomst.

Accreditatieregels zijn geen labyrint. En ook geen web waar geen ontsnappen uit mogelijk is. De regels zijn logisch en begrijpelijk uitgaande van de basisprincipes. Niet ingewikkeld, maar vanwege het belang, zijn het er wel veel.

Mensen maken het verschil

Ook conformiteitsbeoordeling is mensenwerk. Uiteraard zijn er hulpmiddelen. En deze worden steeds beter, maar het echte verschil wordt gemaakt door mensen die nét het verschil maken. Doordat ze niet blind procedures opvolgen. Maar omdat inspelen op onverwachte situaties. Omdat ze daarvoor de bevoegdheden én de competenties hebben.