Wat als u volgens een norm wilt gaan werken?

Bij het invoeren van een norm of schema is het belangrijk te begrijpen waar de norm of het schema voor bedoeld is. En waarvoor vooral niet. Belangrijk te weten is dat normen geen wetten zijn waarin staat hóé u iets moet doen. Het zijn wereldwijde afspraken over wát u moet inregelen. Ze helpen u om te bekijken of uw organisatie wel de richting opgaat die u wenst. Maar omdat ze het resultaat zijn jarenlange ontwikkeling zijn ze in al hun eenvoud best complex. 

 

EEN NORM IS GEEN 'HOW-TO' INSTRUCTIEBOEK

 

Norm als last?

Het besluit een norm te implementeren is vrijwillig. Echter is het heel waarschijnlijk dat uw markt het van u eist. En moeten is nooit fijn. Dit maakt het dat ze door velen als last worden beschouwd. Onterecht, want ik durf te wedden dat elke organisatie zonder certificaat van zichzelf al meer 'ISO' is dan gedacht. Maar vanwege de complexiteit is het wel raadzaam om ruime kennis van een norm op te doen. Of in huis te halen. 

 

Omarmen!

Het is misschien moeilijk te geloven nu, maar een norm inhoudelijk omarmen levert uiteindelijk vele malen meer op dan er tegen verzetten. De energie om te zoeken naar mazen, kunt u beter benutten om mooie oplossingen te zoeken voor de uitdagingen die het u voorlegt. Om u te helpen uw organisatie te helpen. Een norm kan uw organisatie helpen naar een hoger niveau. En bovendien: Als het toch 'moet',  waarom dan niet profiteren van de voordelen?!

 

Normen waar ik u mee kan helpen

ISO 9001 - Kwaliteit

Misschien wel de bekendste en meest toegepaste norm op dit moment. In het kort draait het hierom: als het voor uw organisatie zinvol is dat geleverde producten of diensten altijd aan de eisen van  klanten voldoen, dan is het iets voor uw organisatie. 
Door jarenlange ervaring en deelname in de normcommissie ken ik deze norm van voren naar achteren. En weer terug. Doorgewinterd en klaargestoomd om u meer dan goed van dienst te kunnen zijn.  (Lees mijn blogs om een beeld te krijgen hoe ik ISO 9001 lees.)

 

ISO 22301 - Business Continuity

Een norm die dicht tegen het toepassingsgebied van NEN-EN-ISO 9001 aanschurkt is ISO 22301. Deze norm heeft betrekking op het business continuity management (BCM) systeem van een organisatie. Ofwel, hoe zorgt een organisatie dat ze haar producten of diensten kan blijven leveren, opdat de ‘business’ overeind kan blijven.  (Lees ook mijn blog over de nieuwe ISO 22301.)

ISO/IEC 17021-1 - Systeemcertificatie

De markt moet kunnen vertrouwen op uitgegeven certificaten.  Veel valt of staat met het borgen van de competenties, de consistente uitvoering en de onpartijdige opstelling van uitvoerenden. Niet voor niets zijn dat drie leidende principes in deze norm voor systeemcertificatie. Samen met de nodige mandatory documents (van IAF) en specifieke accreditatie protocollen (van de RvA of Belac) vormen ze de ruggengraat van betrouwbare certificatie.

 

ISO/IEC 17065 - Productcertificatie

Wat voor systeemcertificatie geldt, geldt grotendeels ook voor productcertificatie. Ook bij productcertificatie draait het om de competenties, consistentie en onpartijdigheid.  Alleen geldt hierbij dat de methode van beoordelen een grotere variatie kent. 

ISO 14001 - Milieu

Hoewel veel klanten vragen om een ISO 14001-certificaat, is dat niet omdat zij daar zelf beter van worden. U voert een milieumanagementsysteem ook niet in om uw klanten te behagen; het doel is dat u wilt dat belanghebbenden zo min mogelijk overlast ervaren van uw werkzaamheden. Of uw producten of diensten.

 

ISO 45001 & VCA/VCU - Veiligheid

In branches waar veiligheids- en gezondheidsrisico’s bestaan, vinden organisaties het een prettig idee als alle medewerkers ’s avonds weer veilig en gezond naar huis kunnen. Dat geldt natuurlijk ook voor hun bezoekers. ISO 45001 en VCA/VCU zijn normen die beschrijven hoe een organisatie een systematiek kan opzetten om daar aan te werken. 

Staat uw favoriete norm er niet tussen?

Omdat ik deze pagina niet oneindig lang wilde maken én ik ook niet alle normen en richtlijnen met dezelfde diepgang beheers, is bovenstaande lijstje beperkt. Dat wil niet zeggen dat ik u niet kan helpen met andere normen. Doordat ik vrijwel dagelijks met normen of richtlijnen bezig ben, ben ik inmiddels redelijk bedreven in het begrijpen en toepassen van 'nieuwe' normen.