Verdiepingsworkshops voor Lead-Auditors

Waarom deze workshops

ISO/IEC 17021-1 , Annex A geeft heel duidelijk aan welke competentie-eisen aan Lead-Auditors te stellen. Voor ISO 9001 geldt dat ook ISO/IEC 17021-3 moet worden toegepast.

Vrijwel iedere Lead-Auditor heeft een Lead-Auditor Cursus (LAC) gevolgd, maar daarmee is nog niet gegarandeerd dat aan alle competentie-eisen uit ISO/IEC 17021 wordt voldaan. Deze workshops vormen een aanvulling.

Voor wie de workshops zijn bedoeld

Met name Lead-Auditors die hun eerste ervaringen hebben opgedaan met een ander schema, zoals VCA/VCU of ISO 14001, kunnen profijt hebben als ze worden bijgeschoold op typische onderwerpen met betrekking tot kwaliteitsmanagement. Uiteraard zijn de workshops ook interessant voor meer ervaren ISO 9001 Lead-Auditors.

Wat de basis voor de cursus vormt ..

Deze cursus is gebaseerd op de relevante eisen uit:

 • ISO/IEC 17021-1 - Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen leveren - Deel 1: Eisen
 • ISO/IEC 17021-3 - Conformity Assessment -Requirements for bodies providing audit and certification of management systems — Part 3: Competence requirements for auditing and certification of quality management systems
 • IAF MD 1 - Mandatory Document for the Audit and Certification of a Management System Operated by a Multi-Site Organization
 • IAF MD 5 - Determination of Audit Time of Quality, Environmental, and Occupational Health & Safety Management Systems
 • IAF MD 11 - Application of ISO/IEC 17021 for Audits of Integrated Management Systems (IMS)

Voor wie de workshops bedoeld zijn ..

Met name Lead-Auditors die hun eerste ervaringen hebben opgedaan met een ander schema, zoals VCA/VCU of ISO 14001, kunnen profijt hebben als ze worden bijgeschoold op typische onderwerpen met betrekking tot kwaliteitsmanagement. Uiteraard zijn de workshops ook interessant voor meer ervaren ISO 9001 Lead-Auditors.

Wat deze reeks u oplevert

De workshops zijn specifiek gericht op het dagelijkse werk van Lead-Auditors (ofwel het beoordelen van managementsystemen). Dit levert een aantal voordelen voor u op:

 • stevige basiskennis voor uw ISO 9001 Lead-Auditors, opdat ze zich meer bewust zijn van de kaders waarbinnen ze werken en dus zelfstandiger kunnen werken;
 • mogelijkheid om meer diepgang in audits te realiseren en daarmee meerwaarde te creëren voor uw certificaathouders; en
 • een uitgebreide set van registraties die kunnen worden gebruikt om het kwalificatiedossier van de deelnemers aan te vullen.

Hoeveel deelnemers aanwezig zullen zijn

Het minimumaantal deelnemers bedraagt 4 en het maximum bedraagt 10. Deze aantallen worden gehanteerd om te zorgen voor voldoende mogelijkheden tot interactie en een voldoende veilige leeromgeving. Het is niet de bedoeling dat het een hoorcollege wordt, waarbij alleen vooraf schriftelijk ingediende vragen worden behandeld.

Waar we elkaar zullen treffen ..

De locatie wordt in onderling overleg met de opdrachtgever bepaald, maar bevindt zich bij voorkeur niet op de vestiging waar de deelnemers hun dagelijkse werkzaamheden verrichten.

Dit uitgangspunt is bedoeld om te voorkomen dat deelnemers tussendoor worden benaderd door collega’s om ‘even' mee te kijken met een acuut probleempje.

De financiële consequenties

Voor het minimum aantal deelnemers geldt een vast tarief. Voor iedere extra deelnemer wordt een gereduceerd tarief (20% korting!) gehanteerd. Neem contact op voor de exacte tarieven.

Uw kosten bestaan dus uit de out-of-pocket kosten voor de workshop én loonkosten van uw medewerkers die tijdens de workshops niet beschikbaar zijn. Maar - als tipje van de sluiter - u bespaart ruim 200 uur aan ontwikkeltijd. Want dat hoeft u niet meer zelf te doen.

Wat u na afloop concreet in handen krijgt ..

Het streven is dat u na afloop van de workshop(s) over een zo compleet mogelijk 'dossier' beschikt, waarmee de benodigde competenties kunnen worden aangetoond. En dat kan worden gebruikt als basis voor uw kwalificatie.

Na afloop van de gehele reeks ontvangt u of uw organisatie het volgende:

 • Overzicht competentie-eisen voor deelnemers;
 • Ondertekende presentielijsten;
 • Certificaat voor iedere deelnemer.

De deelnemers ontvangen bij aanvang van de workshops een reader met de slides van de verschillende presentaties die worden gebruikt en naslagwerk met de relevante accreditatiedocumenten. Van de accreditatiedocumenten waarop auteursrechten van toepassing zijn, zijn alleen de relevante pagina’s opgenomen in het naslagwerk.

De deelnemers ontvangen géén blocnote voor het maken van hun aantekeningen. Dit is een bewuste keuze. De aantekeningen die worden gemaakt zijn bedoeld om te gebruiken tijdens de dagelijkse werkzaamheden. Daarom wordt het zinvoller geacht dat de deelnemers gebruik maken van hun eigen schrijfmap/schrift meenemen om aantekeningen te maken.